In de 20 jaar dat ik actief ben als councellor/coach heb ik een eigen manier van werken ontwikkeld.

Deze werkwijze is gebaseerd is op de Human Social Functioning (HSF) methode  ook wel de Heimler methode genoemd.

Belangrijk daarin is dat ik er van uit ga dat ieder mens zijn eigen antwoorden heeft. Ik kom dus niet met de oplossing maar zoek samen met jou naar jouw oplossing.

 

Councelling houdt in dat ik, door het stellen van gerichte vragen, naar je luister en samen met jou de knoop ontwar zodat het doel en de zin van jouw leven weer helder wordt.  Je wilt leven en niet overleven, je wilt weer grip op je leven en geen slachtoffer zijn. Waar je ook bent vastgelopen; thuis, op je werk, in je relatie, in je onzekerheid, je zorgen en angsten, samen gaan we op zoek naar jouw rust en helderheid.

Dit kan over het algemeen in ongeveer 4 councelling sessies van 1 a 1,5 uur. 

Ik maak  naast luisteren en praten, ook gebruik van creatieve activiteiten zoals schilderen, schrijven of beeldhouwen om dit verhelderingsproces te ondersteunen.

 

Coaching betekent dat ik je, nadat je jouw doel weer helder hebt, begeleid om stappen op weg naar dat doel te zetten en zo mogelijk dat  doel te behalen.

De kern is  het weer helder krijgen van doel en zin van je leven en het verwerven van balans en innerlijke rust. Het gaat om het leren kennen van jouw levenskrachten en het vorm geven aan jouw unieke leven.

 

Iedereen is welkom die op zoek is naar meer rust en balans, liefde, geluk en diepgang in zijn of haar leven.

De sessies kunnen  wekelijks , tweewekelijks of maandelijks, maar je kunt ook terecht  voor een verblijf van een week in de vorm van een individuele retraite.    Zie: